Serveis jurídics especialitzats

 

Dronnord compta amb un equip multidisciplinari d’advocats i mediadors professionals especialitzats en l’àmbit de l’ús de drons, tant professional com amateur, oferint entre d’altres serveis:

  • Assessorament integral jurídic atenent als diferents vessants que incideixen en el camp de l’ús de drons (administratiu, responsabilitats civils, penal, etc).
  • Estudi de projectes des de la perspectiva jurídica (viabilitat legal, prohibicions, autoritzacions i llicències, etc).
  • Protecció de la propietat intel•lectual i dret d’autor dels treballs encomanats. Gestió de l’ús d’imatges, so i vídeo subjectes a la propietat intel•lectual de tercers.
  • Impugnació de sancions tant per via administrativa com judicial.
  • Assistència lletrada en situacions de detenció, immobilització o requisa de l’aparell.
  • Mediació i resolució de incidents amb clients o tercers com a conseqüència de l’ús de drons.
  • Defensa en procediments arbitrals de consum davant consumidors.
  • Defensa processal en procediments de responsabilitat civil per danys i perjudicis com a conseqüència de l’ús de drons.
  • Defensa processal en causes civils per intromissió il•legítima (intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge).
  • Defensa processal en processos penals per lesions, ferits greus o morts.

Si necessiteu més informació: legal@dronnord.cat