Obra civil

Comptem amb la col·laboració d’un Enginyer en Obra Civil, Obra Pública i Territori

 

  • Disseny i planificació d’obres
  • Elaboració d’estudis, plans i projectes
  • Inspecció, examen i preservació d’edificacions i estructures