Serveis jurídics especialitzats

Dronnord compta amb un equip multidisciplinari d’advocats i mediadors professionals especialitzats en l’àmbit de l’ús de drons, tant professional com amateur, oferint entre d’altres serveis:

Assessorament integral jurídic atenent als diferents vessants que incideixen en el camp de l’ús de drons (administratiu, responsabilitats civils, penal, etc).

Estudi de projectes des de la perspectiva jurídica (viabilitat legal, prohibicions, autoritzacions i llicències, etc).

Protecció de la propietat intel•lectual i dret d’autor dels treballs encomanats. Gestió de l’ús d’imatges, so i vídeo subjectes a la propietat intel•lectual de tercers.

Impugnació de sancions tant per via administrativa com judicial.

• Assistència lletrada en situacions de detenció, immobilització o requisa de l’aparell.

Mediació i resolució de incidents amb clients o tercers com a conseqüència de l’ús de drons.

• Defensa en procediments arbitrals de consum davant consumidors.

• Defensa processal en procediments de responsabilitat civil per danys i perjudicis com a conseqüència de l’ús de drons.

• Defensa processal en causes civils per intromissió il•legítima (intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge).

• Defensa processal en processos penals per lesions, ferits greus o morts.

Si necessiteu més informació: legal@dronnord.cat