Obra civil

Comptem amb la col·laboració d’un Enginyer en Obra Civil, Obra Pública i Territori

• Disseny i planificació d’obres

• Elaboració d’estudis, plans i projectes

• Inspecció, examen i preservació d’edificacions i estructures